เริ่ม 30 พ.ย.นี้ แตะบัตร EMV นั่ง “สายสีม่วง-แดง” ข้ามสาย จ่ายไม่เกิน 20 บาท

เริ่ม 30 พ.ย.นี้ แตะบัตร emv นั่ง “สายสีม่วง-แดง” ข้ามสาย จ่ายไม่เกิน 20 บาท

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 66 ผู้โดยสารที่เดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ของ รฟม. และรถไฟฟ้าชานเมือง สายนครวิถี (สายสีแดง) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะได้รับสิทธิชำระค่าโดยสารร่วม 2 สาย สูงสุดไม่เกิน 20 บาท เท่านั้น เมื่อใช้บัตรโดยสาร EMV Contactless ใบเดียวกัน และเปลี่ยนถ่ายระบบ ณ สถานีบางซ่อน ภายในระยะเวลา 30 นาที ในวันดังกล่าว ตนจะลงพื้นที่ร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทดลองใช้ระบบ EMV Contactless เดินทางข้ามสาย ระหว่างรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง และรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดง พร้อมๆ กับประชาชนผู้ใช้บริการ เพื่อติดตามตรวจสอบความเรียบร้อยในการให้บริการด้านการเดินทางแก่ประชาชนด้วย

เริ่ม 30 พ.ย.นี้ แตะบัตร emv นั่ง “สายสีม่วง-แดง” ข้ามสาย จ่ายไม่เกิน 20 บาท

เริ่ม 30 พ.ย.นี้ แตะบัตร EMV นั่ง “สายสีม่วง-แดง” ข้ามสาย จ่ายไม่เกิน 20 บาท

นายสุรพงษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับนโยบาย “รถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดสาย” เป็นหนึ่งในนโยบาย Quick Win ของรัฐบาลในด้าน “คมนาคม เพื่อความอุดมสุขของประชาชน” ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้เร่งผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของประชาชนในด้านการเดินทาง และการให้บริการระบบคมนาคมขนส่ง ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคมได้กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดที่ดำเนินงานด้านระบบรางอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในส่วนของ รฟม. และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่เป็น 2 หน่วยงานนำร่องนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาท มาใช้ในการให้บริการรถไฟฟ้าของภาครัฐ ตั้งแต่ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 66 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ ได้ให้มีการติดตามประเมินความคุ้มค่าด้านจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มมาในระบบเปรียบเทียบกับรายได้ เพื่อรายงานให้กระทรวงคมนาคมทราบเป็นระยะ พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมการขนส่งทางราง (ขร.) เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในการศึกษาแนวทางและจัดทำข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายที่เหมาะสมสำหรับการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าในระยะต่อๆ ไป ที่สามารถสานต่อนโยบายดังกล่าวได้ และต้องอยู่บนพื้นฐานที่ไม่เป็นภาระทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐในอนาคตด้วย ควบคู่ไปกับการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มเติมของหน่วยงานภาครัฐ โดยการดำเนินการดังกล่าว จะต้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้บริการ

เริ่ม 30 พ.ย.นี้ แตะบัตร emv นั่ง “สายสีม่วง-แดง” ข้ามสาย จ่ายไม่เกิน 20 บาท

ด้านนายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. กล่าวว่า ในระยะ 1 เดือนกว่าๆ ที่รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ได้เริ่มให้บริการด้วยอัตราค่าโดยสาร สูงสุดไม่เกิน 20 บาท ทำให้มีจำนวนผู้โดยสารในวันทำงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4,274 คน-เที่ยวต่อวัน คิดเป็น 6.07% และในวันหยุดเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4,789 คน-เที่ยวต่อวัน คิดเป็น 13.33% และ รฟม. คาดการณ์ว่าจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนไปใช้อัตราค่าโดยสารร่วมระหว่างรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง และรถไฟชานเมือง สายสีแดง สูงสุดไม่เกิน 20 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. นี้ เป็นต้นไป รวมถึงการที่รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู (MRT สายสีชมพู) จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ และผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนถ่ายระบบได้โดยสะดวกที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี ในอนาคตอันใกล้นี้

นายภคพงศ์ กล่าวอีกว่า รฟม. พร้อมสนับสนุนนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดสายอย่างเต็มที่ เนื่องจากเป็นนโยบายที่จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดทดแทน ในระยะยาวย่อมจะช่วยลดมลพิษทางอากาศและบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ของกรุงเทพฯ และปริมณฑลลงได้ โดย รฟม. มีความพร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยไม่จำกัดการดำเนินงานเฉพาะในรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงเท่านั้น แต่จะศึกษาแนวทางที่เหมาะสมร่วมกับ ขร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถต่อยอดนโยบายนี้ ไปใช้กับการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ในความรับผิดชอบของ รฟม. ได้อีกด้วย

เริ่ม 30 พ.ย.นี้ แตะบัตร emv นั่ง “สายสีม่วง-แดง” ข้ามสาย จ่ายไม่เกิน 20 บาท

ประกอบกับ รฟม. ได้พัฒนาระบบรับการชำระค่าโดยสารด้วยบัตร EMV Contactless ไว้รองรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า MRT ทุกสาย กับระบบขนส่งอื่นๆ อย่างครบครันแล้ว จึงมีความมั่นใจว่า หากมีแนวทางการกำหนดอัตราค่าโดยสารแบบใหม่ในอนาคต รฟม. จะสามารถให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป.

OTHER NEWS

25 minutes ago

Bill Maher: It’s not that I’ve gotten old. It’s that your ideas are stupid

25 minutes ago

Aussie dad unleashes at school after his daughter was forced to make a group apology to the Stolen Generation

25 minutes ago

At least 18 people killed as tornadoes and storms rip through Texas, Arkansas and Oklahoma

25 minutes ago

Jase and Lauren rival The Kyle and Jackie O Show as they launch $250,000 giveaway on rival network

29 minutes ago

First time buyers shun new builds after Government axes Help to Buy

29 minutes ago

Teachers ‘will be given free speech protection from blasphemy claims’

29 minutes ago

Orlando Pirates to let go of 12 players in mass exodus?

29 minutes ago

Liverpool's stance crystal clear after Barcelona hold Luis Diaz transfer meeting

30 minutes ago

Leeds face Graham Potter conundrum in bid to avoid repeat of 14-year Premier League misery

30 minutes ago

Unbeaten Spirit edge Voltigeurs at Memorial Cup

30 minutes ago

West Gate Tunnel builders sue project engineers over 'design errors'

30 minutes ago

‘Frustrating’ decisions irking struggling Lions

32 minutes ago

The Week ahead in business: ECB chief economist Philip Lane in Dublin, CSO figures on consumer prices, and an update on housing

32 minutes ago

Christopher Bell wins the Coca-Cola 600 after race called with 151 laps left due to wet weather

32 minutes ago

Outcasts Adam Idah and Troy Parrott win fans as Jake O’Brien makes mark in French final battle

32 minutes ago

Aidan Walsh keeps Olympic dream alive with opening bout win in Bangkok

32 minutes ago

Mercedes wins the TBS title, Willow loses her friends

32 minutes ago

‘Un-Australian’: Tim Ayres labels acts of antisemitism as ‘intolerable’

32 minutes ago

Memorial Day throws heavy rain at East Coast as excessive heat scorches South

32 minutes ago

Cancer drugs and antibiotics among over 300 medicines now out of stock in Ireland

32 minutes ago

Photo gallery from Dundalk Chamber’s summer barbeque

38 minutes ago

Matching Sundowns is Pirates’ next poser

38 minutes ago

Eamonn Holmes 'devastated' over split with Ruth and as he moves out of family home

38 minutes ago

EV chargers to be placed every 60km along motorway network under new plan announced by Transport Minister Eamon Ryan

38 minutes ago

Lack of accommodation and blue flag is a burning issue for Wexford village

38 minutes ago

‘Welcoming the migrant has to be to the fore of our ministry’ – new Dublin auxiliary bishop on immigration crisis

38 minutes ago

Luka Doncic and Kyrie Irving star as Mavericks beat Timberwolves for 3-0 lead in West Finals

38 minutes ago

Fans Go Crazy As Luka Doncic And Kyrie Irving Close Out Win To Take 3-0 Series Lead Over The Timberwolves

38 minutes ago

Lendlease goes local with $4.5b foreign asset sell-off

39 minutes ago

Betty’s Burgers: Perth burger chain offers $15 meals to celebrate National Burger Day

39 minutes ago

General Hospital star Johnny Wactor shot and killed during suspected theft

39 minutes ago

Was 2004 the worst Glastonbury ever? If you were an Oasis fan, the answer is yes

39 minutes ago

The Sympathizer, review: Vietnam war spy series is the most fun Robert Downey Jr has been in a decade

39 minutes ago

A synthetic drug ravages youth in Sierra Leone. There's little help, and some people are chained

39 minutes ago

South Africa's election could bring the biggest political shift since it became a democracy in 1994

42 minutes ago

'Don't wait for something bad to happen': Bale warns greed could harm players

42 minutes ago

Kaizer Chiefs legend Khune to CPT City? club comments

42 minutes ago

Leclerc wins home Monaco GP after heavy Perez crash

42 minutes ago

Landlords urged to dob in letter from cops

45 minutes ago

Mavs' Dereck Lively II takes brutal KNEE to the head as center leaves game vs Timberwolves with potential sprained neck